2018-02-17 Rasulullah Hz. Muhammed s.a.v.’in çocukluğu

  • Meleklerden üç defa ameliyat olması,
  • Hz. Halime anamız, evinin bereketlenmesi, rüyası,
  • İşlediğin günahlar kötülükler şekil değiştirip sana döner, yılan, akrep, …,
  • İyiliklerde, şükürde güzel suretde sana döner,
  • Zikirle yapılan yemekler, temiz helal gelirden ise, faiz girmeden, yediklerin Nura ibadete çevirir,
  • Evliyalarda bereketi var,
  • Kalbe nur inerse, kötülük düşünemez,
  • Her şeyde niyyet ihlas lazım,