2018-02-10 Rasulullah Hz. Muhammed s.a.v.’in dünyaya teşrifi

  • ​Molla Camii,
  • Haddini edebini bil, Şeyhlik rüyasını görme, uçmaya kalkma, günahlardan temizlenmeye bak!
  • Vekaleten Hacc kurtara  bilir inşallah,
  • Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellemin doğumu ve öncesi,
  • 3. dünya harbi, Mehdi a.s. ve İsa a.s.,