2019-01-19 Ehl-i Sünnet vel-Cemaat İtikadı

 • Elfazı Küfür (Dinden Çıkaran Söz ve İşler),
 • Salavat getirene şefaat hakdır, günahları yıkar,
 • Sapmış cahil sofiler, peygamberlerik iddia eden sapmışlar, kendisine vahiy geliyormuş diyen kafir olur,
 • Kitap: Gümüşhanevi, Ehli Sünnet vel Cemaat itikadı,
 • İslamla, Kuranla, alay etmek dinden çıkarır,
 • Evlenmek için sahte şehadet makbul değil,
 • Dua: Allah’ım bilerek sana şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmediğim kusurlarımdan dolayı bağışlanmak dilerim.. (Allahümme innâ neûzü bike min en nüşrike bike şey’en na’lemühü ve nestağfiruke limâ lâ na’lemühü),
 • ….

2019-01-12 Ehl-i Sünnet vel-Cemaat İtikadı

 • Binde bir Alim çıkıyor,
 • Çocukların huyları anne babanın dürüstlüğüne bağlı,
 • Lütfi Doğan,
 • Kimseyi tekfir etme,
 • Kadere suç verilmez, Kaderiler ve Cebriyeler sapmışlar,
 • Kaza ve Kader, Niyyet senden, Yaratan Allah c.c.,
 • İtikat, İmanın Kalesi İbadettir,
 • Sabah namazından sonra zikir ve İşrak Namazı kılana Hac ve Umre sevabı,
 • Hakiki Tevbe,
 • Kul hakkı, Zulüm, İstiğfar, Bişri Hafi Hz. (k.s.),
 • İçkici Adamın rüyası, Hatice Kübra r.a.’nın ayak dibinde defnedildi,
 • İntihar eden için hayr, Hac yapılabilir (İmam Malik Hz.),
 • Kebair büyük günahlardan: Şirk, Sihir ve Büyü, Tabiat Nizamını değiştirmek, Faiz kazanç yemek, Harpten kaçmak, İffetli kadına Zina iftirası,
 • Her gün 100 defa ‚Rabbena zalemna enfusena ve il lem tağfir lena ve terhamna lenekunenne minel hasirın‚ Duasıyla Tövbe etmeli, (Hz. Adem a.s.’ın Tövbe Duası)