2018-04-14 İsra ve Miraç

 • Peygamberimizin s.a.v.’in Kalbi-Şerifin yarılması,
 • Ziya dayının güzel akibeti,
 • Buraka binmesi,
 • Turi Sina da Namaz kılması,
 • Mescidi Aksa, Peygamberler a.s.,
 • Beytil Makdis, Merdiven,
 • Allah c.c. senden Namaz istiyor,
 • Semalar, Peygamberler a.s.,
 • Haftaya Allahın azameti anlatılacak inşallah,
 • Ibrahim a.s.’in nasihatı: Cennete çok Fidan dikin, şu tesbihi çok getirin: ‚Sübhanallahi velhamdulillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim‘,
 • Elhamdulillahi ala kulli halin,
 • Sıkıntılar boşuna değil, onlarla nefsin terbiye olunuyor,
 • Nefis çok zalim,
 • Allaha kul ol, en büyük insan önder Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem,
 • Kalbini tamamen Allaha vereceksin,

2018-04-07 Sohbet

 • Namaz kılmayana ne dünyada nede Ahirette yardım edilir,
 • Kral olsanda ölsen cehenneme girsen, neye yarar?
 • Günah kalbe siyah nokta oluşturur, tevbe edersen kalbin temizlenir cılalanır, yoksa kalp kapkara siyah olur, ters döner,
 • Tevbe, tüm günahları göz önüne getirip itiraf etmek,
 • Tarikat okul gibidir, nefsi tezkiye, kalbi tasfiye,
 • Aklım fikrim dinim imanım sana emanet Allahım,
 • Allahı çok zikredin, kalbin cılasıdır,
 • Zikrin faydaları,
 • Büyük evliyalar,
 • Letaifler,
 • Kesbi Kemal, Seyri Cemal,
 • Ha Mim sırrı, Kainatın Yaratılışın sırrı, eşyanın hakikatları,
 • Kalbini temizle ki, Allahta sana tecelli etsin, kalbini tamamen Allaha ayır, dünyaya değil,
 • Gelecek Cuma Miraç gecesi, 100 Rekat hayır Namazı, Gündüz 4 Rekat Namaz var,
 • Musa a.s. Allah c.c. ile konuştu, Allah c.c. ağaca tecelli etti,
 • Allah c.c. tüm kainatı (Hz. Rububiyet) terbiye eden Rabb,
 • İsa a.s., Zengin ve Sarhoş,
 • İmamı Gazali, Cennetin genişliği, Allahın zati sıfatlarını bilmek ile,
 • Zikir ile kalbiniz genişlesin,
 • Marifetullah,
 • 3. Dünya Harbi, Rusya Türkiye ve Suriyeyi istila ermesi ile başlar,

2018-03-31 Rasulullah Hz. Muhammed s.a.v.

 • Imamı Gazali,
  • Nefsin sıfatları, hayvani suretleri,
   • Rabbaniyet,
   • şeytaniyet,
   • hayvaniyet
   • yırtıcılık,
  • İnsan vucudü içinde hükümdar, şeytan, köpek ve hınzır bir arada toplanmış gibidir.
  • bu asırda çok yalan ve dedikodu olduğu için, insanların ekseriyeti Maymun sıfatındadır, kuyruklar 4 metre, …

2018-03-17 Rasulullah Hz. Muhammed s.a.v.

 • Rahip Bahira,
 • Hz. İsa a.s., Peygamberler, Hz. Musa a.s. ve İsrailoğulları,
 • Recep, Şaban, Ramazan,
 • Recepte 30 Rekatlık Namaz var:
 • Recep ayının ilk günü oruç tutan ve on rekat Namaz kılınması lazım Çarşamba akşamı,
  Her rekatta Fatihadan sonra üç İhlas ve üç Kafirun suresini okursun,
  Ondan sonra ‚La ilahe illALLAHu vahdeHU La şerikeleh Lehül Mülkü ve lehül Hamdü ve hüve ala külli şeyin kadir‘‚ dersin ve İstediğin Duayı yaparsın,
 • Recep ayının ortasında ve sonunda yine aynı şekilde on Rekat Namaz kılarsın ve aynı şekilde Duanı yaparsın,
 • Bu Namazı Münafıklar kılamaz,
 • Regaip gecesi, yani Perşembeyi Cumaya bağlayan gecede 12 Rekatlık Namaz kılınır, her Rekatta Fatihadan sonra 3 Kadir Suresi ve 12 İhlas okunur,
  Namazdan sonra oturduğun yerde
  70 defa ‚Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyyi ve ala ali seyyidina Muhammed‚ dersin,
  sonra secdeye varırsın ve
  70 kerre ‚Subbuhun Guddusun Rabbuna ve Rabbul Melaiketi verRuh‚ dersin,
  yine oturusun ve
  70 kerre ‚Rabbiğfir verham ve tecavez amma te’lem fe inneke Azizul-A’zam‚ dersin,
  sonra tekrar secdeye varırsın ve
  70 kerre ‚Subbuhun Guddusun Rabbuna ve Rabbul Melaiketi verRuh‚ dersin,
  kalkarsın ve ne Duan varsa biiznillah Allah Duanı kabul eder İnşallahu Rahman,