2019-04-13 Gerçek Evliyâların alâmetleri

  • …,
  • Hanzala r.a.,
  • Beraat kandili Cumayı Cumartesiye bağlaynan gece inşallah, 100 Rekat Namaz var, her Rekatta Fatıhadan sonra 10 Ihlas. …
  • Üçler, Yediler, Kırklar, Ebdaller, …
  • İnkar edenler, ibni teymiyye, vehhabiler,
  • Asıl düşmanın nefsi heva, şeytandan beter, şeytan, dünyanın cazibesi, …
  • Nukeba, görevleri, Nüceba, …