2019-03-16 Ehl-i Sünnet vel-Cemaat İtikadı

 • 100 senedir dinden uzaklaştırmaya çalıştılar,
 • İslam ilmi öğrenmen lazım!
 • İlk önce Akaid düzgün olması lazım, İmam-ı Maturidi,
 • Müslüman müslümanı öldürürse, …
 • En kıymetli şey İmandır! Ancak o seni kurtarır, Allahtan bağıştır! Allaha şükret!!
 • İtaat ile muvaffak olunur,
 • Evliyalara korku yoktur, müminler Allahın dostlarıdır,
 • Zikir kalbin anahtarıdır, ilmi tefekkürü açar,
 • Veli nefsin arzularından kurtarmış, kalbi huzura kavuşmuş, itaat eden kalptir, uzuvlar terbiye olmuş, uzlet, Zikir, Kuran, Gönül temizlenmiş, Kalp hürriyete kavuşmuş, nefsin köleliğinden kurtulmuş, İbadetden usanmaz, ona Allah c.c. tefekkür kapısını açar,
 • Allah herşeyi yaratmadan biliyor,
 • Başına gelenler kibirden günahtan …,
 • Kim ne için yaratılmışsa o ona kolay gelir,
 • Musa a.s. , …