2019-01-19 Ehl-i Sünnet vel-Cemaat İtikadı

  • Elfazı Küfür (Dinden Çıkaran Söz ve İşler),
  • Salavat getirene şefaat hakdır, günahları yıkar,
  • Sapmış cahil sofiler, peygamberlerik iddia eden sapmışlar, kendisine vahiy geliyormuş diyen kafir olur,
  • Kitap: Gümüşhanevi, Ehli Sünnet vel Cemaat itikadı,
  • İslamla, Kuranla, alay etmek dinden çıkarır,
  • Evlenmek için sahte şehadet makbul değil,
  • Dua: Allah’ım bilerek sana şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmediğim kusurlarımdan dolayı bağışlanmak dilerim.. (Allahümme innâ neûzü bike min en nüşrike bike şey’en na’lemühü ve nestağfiruke limâ lâ na’lemühü),
  • ….