19__-__-__ Baba ve Yarbay efendi, iş arkadaşı Mehmet, 52 Mark, Hatice Hoca Nine, …

  • Babanın Blohm & Voss daki iş arkadaşı Adanalı Mehmet Görgülü’nün vefatı ve vekaleten yapılanın Haccın vesilesiyle affolunması,
  • 52 Mark meselesi,
  • Babanın mübarek Hatice Hoca Ninesi, Nefy-i İsbat Zikrin Nuru,
  • Nakşibendi Tarikatının Zikrin faydaları,