2018-03-17 Rasulullah Hz. Muhammed s.a.v.

 • Rahip Bahira,
 • Hz. İsa a.s., Peygamberler, Hz. Musa a.s. ve İsrailoğulları,
 • Recep, Şaban, Ramazan,
 • Recepte 30 Rekatlık Namaz var:
 • Recep ayının ilk günü oruç tutan ve on rekat Namaz kılınması lazım Çarşamba akşamı,
  Her rekatta Fatihadan sonra üç İhlas ve üç Kafirun suresini okursun,
  Ondan sonra ‚La ilahe illALLAHu vahdeHU La şerikeleh Lehül Mülkü ve lehül Hamdü ve hüve ala külli şeyin kadir‘‚ dersin ve İstediğin Duayı yaparsın,
 • Recep ayının ortasında ve sonunda yine aynı şekilde on Rekat Namaz kılarsın ve aynı şekilde Duanı yaparsın,
 • Bu Namazı Münafıklar kılamaz,
 • Regaip gecesi, yani Perşembeyi Cumaya bağlayan gecede 12 Rekatlık Namaz kılınır, her Rekatta Fatihadan sonra 3 Kadir Suresi ve 12 İhlas okunur,
  Namazdan sonra oturduğun yerde
  70 defa ‚Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyyi ve ala ali seyyidina Muhammed‚ dersin,
  sonra secdeye varırsın ve
  70 kerre ‚Subbuhun Guddusun Rabbuna ve Rabbul Melaiketi verRuh‚ dersin,
  yine oturusun ve
  70 kerre ‚Rabbiğfir verham ve tecavez amma te’lem fe inneke Azizul-A’zam‚ dersin,
  sonra tekrar secdeye varırsın ve
  70 kerre ‚Subbuhun Guddusun Rabbuna ve Rabbul Melaiketi verRuh‚ dersin,
  kalkarsın ve ne Duan varsa biiznillah Allah Duanı kabul eder İnşallahu Rahman,