2019-01-12 Ehl-i Sünnet vel-Cemaat İtikadı

 • Binde bir Alim çıkıyor,
 • Çocukların huyları anne babanın dürüstlüğüne bağlı,
 • Lütfi Doğan,
 • Kimseyi tekfir etme,
 • Kadere suç verilmez, Kaderiler ve Cebriyeler sapmışlar,
 • Kaza ve Kader, Niyyet senden, Yaratan Allah c.c.,
 • İtikat, İmanın Kalesi İbadettir,
 • Sabah namazından sonra zikir ve İşrak Namazı kılana Hac ve Umre sevabı,
 • Hakiki Tevbe,
 • Kul hakkı, Zulüm, İstiğfar, Bişri Hafi Hz. (k.s.),
 • İçkici Adamın rüyası, Hatice Kübra r.a.’nın ayak dibinde defnedildi,
 • İntihar eden için hayr, Hac yapılabilir (İmam Malik Hz.),
 • Kebair büyük günahlardan: Şirk, Sihir ve Büyü, Tabiat Nizamını değiştirmek, Faiz kazanç yemek, Harpten kaçmak, İffetli kadına Zina iftirası,
 • Her gün 100 defa ‚Rabbena zalemna enfusena ve il lem tağfir lena ve terhamna lenekunenne minel hasirın‚ Duasıyla Tövbe etmeli, (Hz. Adem a.s.’ın Tövbe Duası)

2018-04-14 İsra ve Miraç

 • Peygamberimizin s.a.v.’in Kalbi-Şerifin yarılması,
 • Ziya dayının güzel akibeti,
 • Buraka binmesi,
 • Turi Sina da Namaz kılması,
 • Mescidi Aksa, Peygamberler a.s.,
 • Beytil Makdis, Merdiven,
 • Allah c.c. senden Namaz istiyor,
 • Semalar, Peygamberler a.s.,
 • Haftaya Allahın azameti anlatılacak inşallah,
 • Ibrahim a.s.’in nasihatı: Cennete çok Fidan dikin, şu tesbihi çok getirin: ‚Sübhanallahi velhamdulillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim‘,
 • Elhamdulillahi ala kulli halin,
 • Sıkıntılar boşuna değil, onlarla nefsin terbiye olunuyor,
 • Nefis çok zalim,
 • Allaha kul ol, en büyük insan önder Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem,
 • Kalbini tamamen Allaha vereceksin,

2018-04-07 Sohbet

 • Namaz kılmayana ne dünyada nede Ahirette yardım edilir,
 • Kral olsanda ölsen cehenneme girsen, neye yarar?
 • Günah kalbe siyah nokta oluşturur, tevbe edersen kalbin temizlenir cılalanır, yoksa kalp kapkara siyah olur, ters döner,
 • Tevbe, tüm günahları göz önüne getirip itiraf etmek,
 • Tarikat okul gibidir, nefsi tezkiye, kalbi tasfiye,
 • Aklım fikrim dinim imanım sana emanet Allahım,
 • Allahı çok zikredin, kalbin cılasıdır,
 • Zikrin faydaları,
 • Büyük evliyalar,
 • Letaifler,
 • Kesbi Kemal, Seyri Cemal,
 • Ha Mim sırrı, Kainatın Yaratılışın sırrı, eşyanın hakikatları,
 • Kalbini temizle ki, Allahta sana tecelli etsin, kalbini tamamen Allaha ayır, dünyaya değil,
 • Gelecek Cuma Miraç gecesi, 100 Rekat hayır Namazı, Gündüz 4 Rekat Namaz var,
 • Musa a.s. Allah c.c. ile konuştu, Allah c.c. ağaca tecelli etti,
 • Allah c.c. tüm kainatı (Hz. Rububiyet) terbiye eden Rabb,
 • İsa a.s., Zengin ve Sarhoş,
 • İmamı Gazali, Cennetin genişliği, Allahın zati sıfatlarını bilmek ile,
 • Zikir ile kalbiniz genişlesin,
 • Marifetullah,
 • 3. Dünya Harbi, Rusya Türkiye ve Suriyeyi istila ermesi ile başlar,